logo

Ile poświęciłbyś dla dobra Ewangelii?

Prowadzi Filip Kegel na podstawie Dziejów Apostolskich 15:1-35

Zobacz też: