logo

Małżeństwo, które nie powinno było przetrwać

Księga Ozeasza jest uznawana za jedną z najbardziej zaskakujących ksiąg w Starym Testamencie. Bóg zwraca się w niej do swojego proroka, każe mu wykupić kobietę, która była prostytutką, ożenić się z nią i mieć z nią dzieci. W ten sposób Bóg chciał zakomunikować swojemu narodowi coś bardzo ważnego. Robi to nie tylko za pomocą słów, ale całego wydarzenia, które trwa kilka lat. Ma ono zdziwić, poruszyć, przemówić do ludzi i zmienić ich serca, ponieważ poselstwo, które Bóg chce im przekazać jest bardzo ważne. Zapraszamy do odsłuchania kazania pastora Roberta Miksy

Zobacz też: