logo

Masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy

Prowadzi Filip Kegel na podstawie listu do Sardes z Objawienia 3:1-6

Zobacz też: