logo

Nic tak nie ożywia jak zmartwychwstanie

“Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.” – List do Kolosan, werset 2:17

Zobacz też: