logo

Piękno i brzydota świata

Na podstawie Listu do Tytusa, rozdziału 1.

Zobacz też: