logo

Pierwszy wewnętrzny kryzys

Kazanie w oparciu o Dzieje Apostolskie 6:1-7

Zobacz też: