logo

Pobożność z szatańskim piętnem

Czy wiedziałeś, że Diabeł jest zadowolony z pobożności niektórych ludzi? Kontynuujemy serię “Prawdziwa rodzina”, rozważając 1 List do Tymoteusza.

Zobacz też: