logo

Pomyłka Einsteina

Prowadzi Sławomir Zawadzki na podstawie Ewangelii Łukasza 5:1-11

Zobacz też: