logo

Poświęcenie i hipokryzja – Dzieje Apostolskie 4:32-5:16​

Zobacz też: