Religijny chłód i łzy przebaczenia

Wykład prowadzi pastor Robert Miksa

Zobacz też: