Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – Dzieje Apostolskie 5:12​-42

Zobacz też: