logo

Wspólnota, która stała się wzorcem wiary

Prowadzi Marek Głodek, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów

Zobacz też: