Wylanie Ducha Świętego – Dzieje Apostolskie 2:1-13

Zobacz też: