Bądź częścią CUDU!

Wszystko, co dobre, wymaga opieki! Tylko chwasty rosną same. Nie inaczej jest z nowymi wspólnotami, które chcą być odbiciem Bożej miłości i prawdy w świecie, który nie jest przyjacielem Boga.

Jeżeli podoba ci się to, co robimy, jeżeli widzisz w tym Bożą rękę i jest to dla Ciebie błogosławieństwem i chciałbyś, by ta służba dalej się rozwijała, prosimy byś rozważył możliwość finansowego wspierania nas przez jeden rok lub choćby jednorazowo.

Wikariat Filipa Kegla

Filip Kegel

Od września 2020, w ramach praktyk studenckich (wikariatu), pracuje z nami Filip Kegel. Jego główną odpowiedzialnością jest służba wśród studentów. Jesteśmy przy tym przekonani, że człowiek, który poświęca większość swojego czasu na służbę, jest osobą, o której apostoł Paweł pisze: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej (1Tym 5:18).

Jesteśmy świadomi tego, że będzie to wymagało od nas większego finansowego zaangażowania. Jeżeli ty również chciałbyś wesprzeć służbę Filipa, możesz to zrobić dodając w tytule przelewu (na którekolwiek z poniższych kont) jego imię i nazwisko lub cokolwiek, co pozwoli na zidentyfikowanie celu tego przelewu. Pieniądze wpłacone z takim dopiskiem w 100% zasilą fundusz, z którego Filip będzie otrzymywał comiesięczne wsparcie.
Strona na Facebooku Filipa: facebook.com/Filip-Kegel-służba-w-Kościele-EXE-105840397869267

Wsparcie dla Ukrainy

W związku ze stanem wojennym na Ukrainie i przyjazdami kobiet i dzieci również do Gdanska (w tym naszych przyjaciół), uruchamiamy możliwość dokonywania wpłat na konto naszego zboru z dopiskiem UKRAINA.
Nr konta zboru: 06 1090 1098 0000 0001 4254 5623
Wszystkie takie ofiary zostaną wykorzystane na pomoc dla przyjeżdżających osób. O innych potrzebach będziemy informowali na bieżąco.

Informacja dla ofiarodawców zagranicznych

Posiadane przez nas konto TransferWise ma adresy bankowe większości krajów na świecie, dzięki czemu przelewy walutowe dokonywane są bez, albo przy minimalnych opłatach bankowych.

1. Konto bankowe w PLN:

Nazwa odbiorcy: Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów EXE
Numer konta w Santander Bank Polska: 06 1090 1098 0000 0001 4254 5623

Jeżeli w tytule przelewu bankowego wpiszesz Ofiara na cele kultu religijnego, możesz przekazane pieniądze odliczyć od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich ustawach.

2. Konto bankowe w USD:

Właściciel konta: Zbor Kosciola Chrzescijan Baptystow EXE
Numer rozliczeniowy ACH i wire: 084009519
Numer konta bankowego: 9600000000210695
Typ konta bankowego: Rachunek rozliczeniowy
Adres Wise: 30 W. 26th Street, Sixth Floor, New York NY 10010, United States

Jeśli nadawca prosi o adres banku, możesz podać:

6070 Poplar Ave suite 200
Memphis TN 38119
United States

Nadawca może zostać zapytany przez swoją instytucję finansową, czy ma na myśli Evolve Bank and Trust. Dzieje się tak dlatego, że w Stanach Zjednoczonych Evolve Bank and Trust jest bankiem partnerskim WISE.

3. Konto bankowe w EUR:

Właściciel konta: Zbor Kosciola Chrzescijan Baptystow EXE
BIC: TRWIBEB1XXX
IBAN: BE98 9670 2248 7693
Adres: Avenue Louise 54, Room S52, Brussels 1050, Belgium

4. Konto bankowe w GBP

Właściciel konta: Zbor Kosciola Chrzescijan Baptystow EXE
Kod oddziału (sort code): 23-14-70
Numer konta bankowego: 61608916
IBAN: GB41 TRWI 2314 7061 6089 16
Adres: 56 Shoreditch High Street, London E1 6JJ, United Kingdom

5. Dolary australijskie (AUD)

Właściciel konta: Zbor Kosciola Chrzescijan Baptystow EXE
Kod BSB: 802-985
Numer konta bankowego: 511748168
Adres: 36-38 Gipps Street, Collingwood 3066, Australia

6. Kryptowaluty

  • BTC: 1Hjb376ktRmTM6tGwG9KZ8N2B5JtANND1w
  • ETH: 0xf21a150058a317e84602a0e19e61f5b235d28855

7. PayPal:

paypal.me/exekosciol

Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi,
nie z żalem ani z przymusu,
gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje.
A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski,
abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem,
obfitowali we wszelki dobry uczynek
.

II. List Pawła do Koryntian, 9:7-8 (Uwspółcześniona Biblia Gdańska)