„Cena mądrości” – Przypowieści Salomona, rozdział 4.

Krótkie słowo pastora Roberta Miksy

Zobacz też: