„Cierpliwość i samoopanowanie” – Przypowieści Salomona, 16:32

Prawdziwej mądrości nie można sprowadzić do sprawności intelektualnej. Prawdziwa mądrość wyraża się również w cierpliwości i samoopanowaniu, ale jej fundamentem jest bojaźń Boża.

Kilka refleksji pastora Roberta Miksy na temat Przypowieści Salomona, rozdział 16, werset 32.

Zobacz też: