logo

FLP #08 Zbawienie tylko przez łaskę (Flp 2,12-13)

Zobacz też: