FLP #10 Wszystko dla ewangelii! (Flp 2,19-30)

Zobacz też: