logo

GAL #1 Jest tylko jedna ewangelia (Galacjan 1:1-10)

Zobacz też: