logo

GAL #14 Wolność w Chrystusie i zgorszenie z powodu krzyża (Galacjan 5:1-12)

Zobacz też: