GAL #16 Uczynki ciała (Galacjan 5:16-21)

Zobacz też: