logo

GAL #19 Grzech w życiu chrześcijanina, część 1. (Galacjan 6:1-5)

Zobacz też: