GAL #22 Krzyż Jezusa i sataniści (Galacjan 6:11-14)

Zobacz też: