logo

GAL #23 Niegrzeszenie nie uczyni cię chrześcijaninem (Galacjan 6:14-18)

Zobacz też: