GAL #3 Wolność w Chrystusie (Galacjan 2:1-14)

Zobacz też: