GAL #5 Życie w prawdzie ewangelii (Galacjan 2:17-21)

Zobacz też: