GAL #6 Głupi Galacjanie (Galacjan. 3:1-14)

Zobacz też: