GAL #7 Od Abrahama do Mojżesza (Galacjan 3:6-25)

Zobacz też: