„Jak myśli głupiec” – Przypowieści Salomona, rozdział 17

Zobacz też: