logo

JAN #13 Boża suwerenność i wolność człowieka

Na podstawie Ewangelii Jana 2:4. W tym odcinku:

Bóg ma swój kalendarz. Co w nim jest?Bóg jest Panem zarówno w skali makro, jak i mikroCzy człowiek jest marionetką w ręku Boga?Wszystko, co Bóg czyni, ostatecznie służy ku dobremu

Zobacz też: