„Pasje Boga” – Przypowieści Salomona, 11:1-4

Zobacz też: