„Słowa, które mają moc” – Przypowieści Salomona, 12:25

Zobacz też: