logo

„Życie sprawiedliwego i powodzenie” – Przypowieści Salomona, 10:3-4

Zobacz też: